SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Yeri: Çankaya/ANKARA
Eğitim Tarihi:


Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi, her sektörden organizasyonun ürün ve hizmet sunumundaki tüm süreçlerini gözden geçirdiği, sürekli iyileştirdiği ve rekabet avantajı sağladığı bir yönetim anlayışıdır. TKY’nin temelinde şirket bünyesindeki bütün çalışanların dahil olduğu bir kalite yönetimi anlayışı mevcuttur.

Bu şekilde yüksek düzeyde oluşturulan ekip sinerjisi, hedeflenen kaliteye ulaşmada avantaj sağlamaktadır.

Kurum ve kuruluşlarının rekabet ortamında yerini sağlamlaştırabilmesinin temel koşullarından biri olan "Toplam Kalite Yönetimi"nin uygulanabilmesi, bu konularda yetişmiş yetkin personelin varlığına bağlıdır.

Her bir aşamanın kapsamlı şekilde ele alındığı Toplam Kalite Yönetimi eğitimimizle kuruluşunuza katma değer sağlayabilirsiniz.

Eğitimin Kazandırdıkları

 • TKY uygulama becerisi
 • TKY kavramlarının ve prensiplerinin benimsenmesi
 • Sistem kurulumunda gerekli olan teknik yetkinlik
 • Kuruluşta yer alan sistemlerin yeni anlayışa dönüştürülmesi
 • Rekabet gücünün edinilmesi
 • TKY kriterlerinin tanınması

Eğitim İçeriği

 • Toplam Kalite Yönetimi'nin Gelişimi ve İlgili Tanımlar
 • Toplam Kalite Yönetimi Temel Yaklaşımları
 • TKY’ninTemel İlkeleri
 • TKY Modelleri
 • TKY Uygulamaları ve Yaşanan Problemler
 • Toplam Kalite Yönetimi Ödülleri
 • Sürekli İyileştirme Kavramı-PUKÖ DÖNGÜSÜ
 • EFQM Mükemmellik Modeli
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Öz Değerlendirme (RADAR Yaklaşımı)